Søk

Offentlig redegjørelse – Åpenhetsloven

OFFENTLIG REDEGJØRELSE - ÅPENHETSLOVEN

1 INTRODUKSJON

Norsk Dekkretur AS (Norsk Dekkretur) er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven pålegger Norsk Dekkretur å utføre aktsomhetsvurderinger med det formål å identifise-re faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og til å offentligjøre resultatene fra aktsomhetsvurderingene i en årlig redegjørelse.

2 ORGANISERING, ANSVARSOMRÅDER OG RETNINGSLINJER

2.1 Virksomhetens organisering og driftsområde

Norsk Dekkretur ble etablert i 1994 for å oppfylle de forpliktelsene produsenter og importører er på-lagt i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 5 om innsamling, gjenbruk, gjenvinning eller energiutnyt-telse av kasserte dekk. Norsk Dekkretur har et landsomfattende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Selskapet har én ansatt, som blant annet følger opp de leverandørene som utfører tjenestene på vegne av Norsk Dekkretur.

2.2 Retningslinjer og rutiner

Norsk Dekkreturs styre har vedtatt Retningslinjer for ansvarlighet. Retningslinjene inneholder en re-degjørelse for kravene Åpenhetsloven stiller til de enkelte stegene i aktsomhetsvurderingen og hvor-dan resultatene fra vurderingen skal publiseres.

2.3 Gjennomføring av aktsomhetsvurderingen

NDR har kartlagt sin leverandørkjede og sine forretningspartnere, og arbeider risikobasert for å avdek-ke risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeids-forhold. Norsk Dekkretur har i sine nærmere undersøkelser særlig prioritert undersøkelser knyttet til Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS. Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS leverer de sentrale tjenestene knyttet til Norsk Dekkreturs innsamling- og gjenvinningsvirksomhet, og står slik i en særstilling blant selskapets leverandører og forretningspartnere. Norsk Dekkretur har vært i dialog med Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS for sikre at selskapet har gjennomført en tilfredsstillende aktsomhetsvurdering for å avdekke eventuelle faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunn-leggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres virksomhet eller hos leverandø-rer/forretningspartnere, og at dette følges opp.

3 FUNN

Norsk Dekkretur har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, verken i egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos forretningspartnere.

Til topp