Søk

Verdens første forskningsportal for resirkulerte dekk

Norsk Dekkreturs svenske søsterorganiasjon, Svensk Däckåtervinning har, med støtte fra internasjonale dekkgjenvinningsorganisasjoner, introdusert End-of-Life Tyre Research Portal (ELTRP), verdens første internasjonale forskningsportal for resirkulerte dekk. Denne innovative portalen møter behovet for tilgjengelig informasjon ved å samle vitenskapelige fakta om materialet på en enkel og effektiv måte.

Det er utført svært mye forskning relatert til miljø og gjenvinning av kasserte dekk, men det har manglet en systematisering av forskningsresultater og annen relevant informasjon i søkbart format. ELTRP løser dette og vil fungere som et nyttig verktøy for bransjen, politikere, myndigheter, media og allmennheten.


"ELTRP er essensiell både for bransjen og samfunnet generelt," sier Fredrik Ardefors, administrerende direktør i Svensk Däckåtervinning.
Forskningsportalen muliggjør enkel og effektiv søking etter vitenskapelig informasjon om materialet, inkludert kjemisk sammensetning, ytelse, helse, miljø og produkter. ELTRP er et resultat av nært samarbeid mellom Svensk Däckåtervinning og Sunstone Systems.


Forskningsportalen er bygget på en avansert søkemotor, og Svensk Däckåtervinning's høye ambisjon om strukturert håndtering av metadata gjør ELTRP til en enkel og kraftig ressurs for søk.

Les mer om portalen her (svensk).

Til topp