Søk

Energigjenvinning

Energigjenvinning er utnyttelse av den energien i gummien som frigjøres ved forbrenning.

Kvernet dekkmasse har en brennverdi pr. tonn på samme nivå som kull. Derfor er det interessant å utnytte denne energien ved forbrenning. Et kritisk punkt ved denne energigjenvinningen er forbrenningstemperaturen.

 

Energigjenvinning ved sementproduksjon

Ved å bruke kvernet gummimasse fra kasserte dekk i sementproduksjonen skjer forbrenningen i en temperatur på over 2400 °C. Dette innebærer at man ved hjelp av rensing av avgassen ikke har forurensende utslipp. Sementindustrien krever partikkelstørrelse på maks 50x50 millimeter på de kvernede gummibitene, av hensyn til sikker innmating i sementovnen. Enkelte sementfabrikker kan likevel bruke større dekkbiter. Noen fabrikker brenner også hele dekk.

 

Energigjenvinning i fjernvarmeanlegg eller varmekraftverk

Enkelte fjernvarmeanlegg og varmekreftverk kan brenne kvernet dekkmasse, men som regel må dekkmassen da blandes med andre asfaltfraksjoner. Forbrenningstemperaturen ved slike anlegg er «bare» 7-800 °C, og for å unngå skadelige utslipp må dekkmassen ikke overstige ca. 15 %.

Til topp