Søk

Debatt uten faktagrunnlag

Miljøpartiet De Grønne fortsetter sin kamp mot gummigranulat uten å være interessert i verken gode miljøtiltak eller å debattere på et skikkelig faktagrunnlag.

 

Følgende tilsvar fra Norsk Dekkreturs daglige leder Jon Erik Ludvigsen sto på trykk i Drammens Tidende onsdag 6. september 2017. Innlegget var et svar på et utspill MDGs Thorbjørn Faber Geirbo hadde i samme avis lørdag 2. september.

Trykk her for å lese innlegget hos Drammens Tidende.

 

Sklitakling fra MDG

Miljøpartiet de Grønne, denne gangen ved Thorbjørn Faber Geirbo, fortsetter sine sklitaklinger mot norske kunstgressbaner. MDG virker tilsynelatende helt uinteressert i å ta selve ballen.

Norsk Dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk. I 2016 ble det samlet inn 57.700 tonn. Vi jobber hardt for å få kontroll på hele kretsløpet til brukte dekk. Vi har fokus på helse og miljø.

Vi ønsker velkommen en debatt om innfyll på kunstgressbaner, men savner en debatt som forholder seg til dokumentasjon og fakta. Plastforurensing i havet er alvorlig, men det finnes ingen forskning som dokumenterer at gummigranulat havner i havet.

Det er på vedlikeholdsfronten at fotballskoen trykker. Det er et enormt sprik i vedlikehold av kunstgressbaner i Norge. Det finnes mange eksempler på norske kunstgressbaner som vedlikeholdes i tråd med anbefalte standarder fra Norges Fotballforbund, og helårsbaner som driftes uten behov for etterfylling av granulat etter vintersesongen.

Hvis det faktisk er tilfelle at Drammen kommune har etterfylt 41 tonn med gummigranulat på lokale kunstgressbaner i 2015, bør MDG faktisk spørre Drammen kommune om de vedlikeholder disse banene i tråd med anbefalinger og gjeldende standarder.

Under Norway Cup for en måned siden ble flere norske klubber premiert av #Påbanen-prosjektet for eksemplarisk vedlikehold av kunstgressbaner. #Påbanen er en kampanje hvis hele formål nettopp er å kjempe mot svinn av gummigranulat. Målet er å redusere svinnet med 90% i løpet av to år.

Denne typen miljøinitiativ velger MDGs representant selektivt å se bort i fra. At helårsbaner med kunstgress er bra for folkehelsen og aktivitetsmulighetene for barn, eller at gjenvinning og gjenbruk av kasserte bildekk er god miljøpolitikk passer ikke helt inn i fortellingen MDG ønsker å fortelle.

Til topp