Søk

Endring av Miljøgebyr på dekk 1. januar 2019

Styret i Norsk Dekkretur har i styremøtet 22. oktober 2018 besluttet å øke Miljøgebyret med kr. 2,00 etter følgende tabell.

Nye satser for løse dekk, dekk påmontert biler og andre objekter fra 1. januar 2019 er:

Person- og varebildekk

Kr 12,-

MC/ATV:

Kr 12,-

Regummierte person-, varebildekk:

Kr 12,-

Jordbruks, skogsmaskiner:
Dekk 0" t.o.m. 16,99"

Kr 12,-

Anlegg og gruvedrift:
Dekk O" t.o.m. 16,99"  

Kr 12,-

Øvrige satser endres ikke.

Alle gebyr er eks. merverdiavgift

Til topp