Søk

Brukte dekk blir sprengningsmatter og veislodder

I løpet av ett år går det med hele 60 000-70 000 brukte lastebil- og bussdekk for å lage ulike versjoner av Drammensmatta.

Brukte dekk har mange gjenbruksområder, og på Gulskogen i Drammen har bedriften Gummi-Industri AS produsert Drammensmatta av brukte dekk siden 1969. Den dag i dag jobbes det for fullt i lokalene for å levere sprengningsmatter og slodder av ypperste kvalitet.

– Vi produserer skytematter i solid kvalitet og i ulike størrelser, både 3,4, 5 og 6 meter. I dag leverer vi fem varianter, Drammensmatta Standard, -Forsterket, -Robust, -Solid og -Ekstra Solid. I tillegg lager vi Drammensslodden, et svært populært produkt for veivedlikehold og oppgradering av gjengrodde traktor- og skogsbilveier, slodding av dyrkningsmark, hesteløyper og grusbaner, og ved opparbeiding av nytt dekke, sier daglig leder og eier Asbjørn Berge.

Drammenlodden kommer i fire ulike varianter, Drammensslodden standard, med innlagt veihøvelstål, slodd for mindre traktorer og ATV-slodd.

Produserer solide produkter

Drammensmatta-produktene er bygget opp av brukte dekkbaner av god kvalitet. Ragn Sells har konsesjon på å ta imot brukte buss- og lastebildekk til gjenvinning, og Gummi-Industri AS kjøper råvarer, altså brukte dekk, direkte fra dem.

 – Selv om vi kjøper brukte dekk, stiller vi store krav til dekkene vi får levert inn fra Ragn Sells. Er de helt slitt, har sprekker eller er ødelagt, leverer vi dem tilbake.

Sprengningsmattene og sloddene monteres sammen med slitesterke, galvaniserte stålvaiere slik at levetiden og holdbarheten skal være best mulig.

– Hvor lenge en sprengningsmatte varer avhenger av hvordan den brukes. Vi ser at mindre entreprenører bruker sprengningsmattene mer forsiktig, enn større entreprenører. Sloddene er det veldig lang levetid på, og det skal mye til for at disse blir brukt opp.

Brukte produkter går tilbake til gjenvinning

Når sprengningsmattene har gjort jobben sin, er det entreprenørene som har ansvaret for å returnere disse til gjenvinning hos Ragn Sells.

– Vi i Gummi-Industri AS kan også ta tilbake skytematter og slodder i retur, og dersom entreprenørene tar jobben med å ta ut stålvaierne, kan de dere levere produktene tilbake til oss uten store kostnader. Vi tar så jobben med å levere de gamle mattene til gjenvinning.

Brukte sprengningsmatter og slodder vil så tas videre til material- eller energigjenvinning hos Ragn Sells.

Les mer om Drammensmatta på deres hjemmesider.

Tøff konkurranse fra utenlandske leverandører

I Norge i dag er det kun to norske leverandører og produsenter av sprengningsmatter. Det er Drammensmatta og Sørlandsmatta i Arendal. Men som for mange andre industribedrifter, er det utfordrende å drive produksjon i Norge når utenlandske produsenter kan lokke med billigere priser.

– Utfordringen for oss er utenlandske produsenter, i Litauen og Polen, som også tilbyr gummimatter av dekk til det norske markedet. De kan tilby rimeligere produkter enn oss pga. billigere produksjon og arbeidskraft. Samtidig er tollsatsen lav på disse produktene, noe som gjør det ekstra gunstig for norske entreprenører å kjøpe fra dem. Vi synes dette er svært uheldig. Heldigvis er det fortsatt svært mange som kjøper våre produkter på grunn av den gode kvaliteten vi er kjent for. Vi jobber hele tiden med å utvikle og forbedre produktene våre. Vi ønsker jo å kunne fortsette å ha denne industrien i Norge, sier Berge.

Les mer om hva brukte dekk kan brukes til her.

Til topp