Søk

Ny kunstgressbane åpnet i Drammen

Nye rutiner og tiltak skal sørge for at mest mulig gummigranulat holder seg på banen.

«Børst og bank! La gummikulene bli igjen på banen». Det er budskapet på plakatene som er hengt opp på området rundt den nyrenoverte kunstgressbanen på Øren i Drammen.

­– Med en nyåpnet bane ligger alt til rette for å starte opp med nye og gode rutiner i forhold til det å holde mest mulig gummigranulat på banen. Vi ønsker derfor å minne alle som bruker Ørenbanen på at det er viktig å børste vekk granulat fra klær, sokker, sko og bagger før man forlater området. Det er her det hører til, ikke hjemme i gangen, på badet eller i sluket, sier klubbkoordinator i Drammen Ballklubb (DBK), Ola Ekeberg Apenes og legger til:

– I tillegg vil vi henge opp større skilt på området, og det vil bli montert siler i kummene rundt banen for å kunne samle opp granulat også her.

 

Etterlengtet kunstgressbane

Etter å ha vært uten fotballbane i nesten to år på grunn av et omfattende renoveringsarbeid, kan både fotballklubben, Idrettsfritidsordningen (IFO), Skolefritidsordningen (SFO), Øren Skole som bruker banen som skolegård og andre i nærmiljøet glede seg over et topp moderne kunstgressanlegg. Ørenbanen var en av de første banene i drammensdistriktet som fikk kunstgress, og etter mange år med stor aktivitet var det behov for å renovere banen.

– Banen har blitt bygget opp helt på nytt fordi den både skal fungere som fotballbane og som kunstisbane på vinteren, sier Ekeberg Apenes og legger til:

– Fordelen med en moderne kunstgressbane som denne, er at granulatet ligger dypere i kunstgressdekket enn det gjorde på den gamle banen, og at vi derfor drar med oss mindre granulat. På vinteren vil banen dekkes med is, noe som gjør at granulatsvinn fra denne banen ikke blir noe problem vinterstid.

 

Samarbeid mellom klubb og kommune

Det er Drammen kommune som eier Ørenbanen, men kommunen samarbeider med DBK om driften av banen.

– Selv om vi i kommunen står som eiere og ansvarlige for drift av totalt ti kunstgressbaner i Drammen, er vi helt avhengige av et godt samarbeid med klubbene i forhold til drift. DBK gjør en formidabel jobb med å ta vare på anlegget de har her med kunstgressbane og en stor og nybygget flerbrukshall, sier avdelingsleder idrett i Drammen kommune, Arve H. Røren.

En av vedlikeholdsoppgavene klubben har er å slodde den nye kunstgressbanen to ganger i uken.

– Sloddingen sørger at gummigranulatet fordeler seg jevnt utover banen, noe som gjør at spillegenskapene vil oppleves like på hele banen. Granulatet og sanden i kunstgresset har den effekten at det får gresset til å reise seg, forklarer Ekeberg Apenes.

 

Ny tiltakspakke for kunstgressbaner i Drammen

29. mai vedtok Bystyret i Drammen å iverksette en tiltakspakke for oppsamling og gjenbruk av gummigranulat fra kunstgressbaner. Stortinget har allerede vedtatt et forslag om å sikre oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner med virkning fra 1. januar 2019, men Drammen kommune ønsker å komme i gang med det samme.

– Vi ser ingen grunn til å vente med å iverksette nye krav til tiltakspakke for håndtering av gummigranulat, sier Arve H. Røren og legger til:

– Det er særlig de to vinteråpne banene i kommunen vår som gir utfordringer i forhold til svinn fordi granulatet blir hengende fast i snøen og blir brøytet av banen. Derfor er et av tiltakene i den nye tiltakspakken å asfaltere et fast dekke rundt banene slik at granulatet kan samles opp med maskinelt utstyr så snart snøen med granulat smelter.

En kunstgressbane som ikke driftes om vinteren har et meget begrenset svinn fordi granulatet pakkes inn av snø og is. Den eneste kilden til spredning er derfor klær, utstyr og sko. Men alle tiltak for å begrense spredningen ytterligere er viktig, og derfor er Børst og bank-tiltaket som DBK har satt i gang svært viktig.

Den nye tiltakspakken for oppsamling og gjenbruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Drammen:

  • Montering av siler (ny teknologi) i overvannskummer rundt kunstgressbaner som vinterdriftes.
  • Etablering av fast dekke (asfalt 4-5 meters bredde) rundt baner som vinterdriftes og iverksetting av systematiske driftstiltak for oppsamling og gjenbruk av granulat som brøytes av banen.
  • Ved rehabilitering av kunstgressbaner monteres avskrapningsrister i sluser/innganger til banen, og siler i overvannskummer installeres der hvor dette ikke allerede er montert.
  • Ved alle nye anlegg skal det tas spesielt hensyn til faren for forurensing av mikroplast til miljøet.

Hva gjør klubben din for å sørge for minst mulig spredning av gummigranulat? Les mer om konkurransen #påbanen her.

 

Til topp