Søk

Ønsker forslag til klare krav velkommen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bedt Miljødirektoratet utarbeide et forslag til regler for å redusere spredning av granulat fra kunstgressbaner.

regjeringen.no kan man lese at Elvestuen ønsker at det stilles krav om at alle kunstgressbaner i Norge må ha et effektivt utstyr for å fange opp innfyllsmateriale i kunstgress. Det gjelder både TPE-plastkuler, EDPM-gummi og annet gummimateriale, samt SBR-gummigranulat produsert av gjenvunnet bilgummi.  

– Dette er et tiltak vi i Norsk Dekkretur ønsker hjertelig velkommen og er svært positive til, sier daglig leder i Norsk Dekkretur, Jon Erik Ludvigsen og legger til:

Sammen med Norges Fotballforbund og Ragn Sells Dekkgjenvinning har vi jobbet med kampanjen #påbanen i et år. Her er målet å redusere svinn av granulat med 90 % innen 2020 ved å sørge for korrekt vedlikehold av kunstgressbaner slik at granulatet holder seg på banen. Vi heier derfor på forslaget fra Ola Elvestuen om å få på plass klare regler. Sammen jobber vi mot ett felles mål!

Besøk samarbeidsprosjektet#påbanen sin Facebook-side.

Du kan også lese mer om bruk av granulat på kunstgressbaner på Norges Fotballforbund sine hjemmesider

Regler på plass ved årsskiftet

Elvestuen ønsker å få på plass de nye reglene for vedlikehold av kunstgressbaner fra 1. januar 2019.

 Klima- og miljødepartementet følger nå opp en anbefaling fra Miljødirektoratet om å få laget en forskrift som setter klare krav til hvordan kunstgressbaner etableres og driftes. Og det er Miljødirektoratet som nå vil se nærmere på selve utformingen av en forskrift og utrede konsekvensene av kravene. I en forskrift kan det bli stilt krav til både utforming av kunstgressanlegg, samt regler om bruk, lagring og oppsamling av gummigranulat.

– I forbindelse med samarbeidsprosjektet #påbanen er det allerede utarbeidet en vedlikeholdsveiledning til alle klubbene som har kunstgressbane, men at det nå kommer klare regler på plass fra statlig hold, er vi svært positive til, sier Jon Erik Ludvigsen.

 

 

Til topp