Søk

Invitasjon til informasjonsmøte - videreutvikling av returordningen og anbudsprosess

Aktører i gjenvinningsbransjen inviteres til å delta i informasjonsmøte der NDR vil orientere om sine planer for videre planer og anbudsprosessen for returordningen

Dagens dekkreturavtale mellom Norsk Dekkretur AS (NDR) og Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS går ut 31.august.2019. NDR har satt i gang anbudsprosess med mål om å inngå ny(e) avtale(r) innen 1.november 2018, og med 10 måneders mobilisering frem til oppstart 1.september 2019. Aktører i gjenvinningsbransjen inviteres til å delta i møte 30. august kl. 10.00. I dette møtet vil NDR orientere om videre planer og anbudsprosessen for returordningen. Det vil også bli lagt opp til at deltakerne kan stille spørsmål og spille inn tanker/ideer i forhold til oppdraget.

Interessenter som ønsker å delta i informasjonsmøtet bes om å sende informasjon om selskapet, oppgi kontaktinformasjon til den person som har fullmakt til å representere selskapet. Informasjon/påmelding med antall deltakere sendes til NDRs kontaktperson Harald A. Damhaug. Damhaug Consulting AS, pr. e-post: h.damhaug@d-consult.no innen tirsdag 27. august kl. 1600, 2018.

Informasjonsmøtet vil bli avholdt torsdag 30. august 2018 kl. 10-12 ved Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NDR v/daglig leder Jon Erik Ludvigsen tlf. 913 65 578, eller til NDRs kontaktperson, tlf. 906 45 248.

Til topp