Søk

Hva gjør vi?

Norsk Dekkretur AS er en felles bransjeløsning for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Norsk Dekkretur AS ble etablert i 1994 for å ivareta forpliktelsene som produsenter og importører da ble pålagt gjennom lovverket når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Felles bransjeløsning

Selskapet tilbyr en felles bransjeløsning som gjør at produsenter og importører ikke behøver å løse de lovpålagte forpliktelsene på individuell basis. Den felles løsningen gjør dekkretur langt mer effektivt og billigere.

Godkjent innsamlings- og gjenvinningssystem

Norsk Dekkretur AS er eneste godkjente innsamlings- og gjenvinningssystem for kasserte dekk, og ble etablert etter avtale med og økonomisk støtte fra Klima- og Miljødepartementet. Dette innebærer at alle ledd i vårt system tilfredsstiller myndighetenes krav til avfalls- og gjenvinningsbehandling.

  • Innsamlings-/transportløsninger
  • Sortering og bearbeiding av kasserte dekk
  • Gjenvinningsmetoder (energi- eller materialgjenvinning) hos godkjente mottakere av hele eller kvernede dekk i Norge eller utenlands

Hvert år utarbeider Norsk Dekkretur AS en revisorbekreftet rapport over innsamlet mengde, hvor dekkene er hentet i Norge, hva dekkene har gått til, og hvem som har mottatt dekkene eller kvernede dekk. Mottakerne, ikke minst i utlandet, må dokumentere at de driver godkjent gjenvinning, og mengden som er eksportert må være tolldeklarert. Derfor har vi også oversikt over når det er hentet dekk hos respektive forhandlere.

Eierskap og finansiering

Dekkimportørenes Forening eier 75 % av aksjene i Norsk Dekkretur AS, og Bilimportørenes Landsforening eier 25 %. Aksjefordelingen reflekterer de to gruppenes «markedsandel» og forpliktelser i henhold til forskriften. Løsningen er åpen for alle importører, også de som ikke er medlemmer i de to bransjeforeningene.

Norsk Dekkretur AS er et non-profit-selskap, hvor det ikke tas utbytte til eierne. Av den grunn er også selskapet innvilget skattefritak.

Kostnadene ved innsamling og gjenvinning finansieres av miljøgebyr på nye dekk. Miljøgebyret betales av importørene ved import av dekk, og faktureres normalt videre til forhandlerne, slik at miljøgebyret inngår i prisen som forbrukeren betaler.
Oversikt over gjeldene miljøgebyr finner du HER.

Til topp