Søk

Vi tar miljøansvar!

Norsk Dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk. I 2016 ble det samlet inn 56.000 tonn, en økning på to prosent.

For tiden opplever vi hardt påtrykk fra både politikere og media om bruken av gummigranulat på norske kunstgressbaner. Mye av debatten foregår dessverre på sviktende grunnlag, der noen bruddstykker fra spesielt én forskningsrapport tas ut av kontekst, og annen fersk og relevant forskning ikke kommer fram. Vi savner en mer balansert og nyansert debatt med utgangspunkt i denne ferske kunnskapen.

Økte kostnader

Miljøpartiet De Grønne har for eksempel fått med seg Høyre på å innføre forbud mot å bruke dette på nye kunstgressbaner i Bergen. I stedet skal det brukes andre typer nye plastkuler. Det koster det dobbelte og skaper like store mikroplastproblemer. Det vil også føre til økt forbruk av råolje og andre jomfruelige materialer i framstilling av plastkulene.

Kontroll på kretsløpet

Norsk Dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk. I 2016 ble det samlet inn mer enn 56.000 tonn. Vi jobber hardt for å få kontroll på hele kretsløpet til brukte dekk. Vi har fokus på både helse og miljø. Stadig forbedrede industristandarder og kontrollrutiner sørger for at bruken av potensielt helsefarlige kjemikalier i dekk unngås helt.

Praktiske forbedringer

Samtidig jobber vi med innovative og praktiske tiltak, i tett dialog med Norges Fotballforbund, for å hindre unødig spredning av gummigranulat utenfor banene. Dette innebærer å stille krav til hvordan kunstgressbaner utformes og vedlikeholdes, blant annet å etablere oppsamlingsområder for snø, rensesystemer og returordninger for brukt granulat.

En unyansert debatt om gummigranulat skygger for mange av disse enkle og gode tiltakene som hindrer at gummigranulat forsvinner ut i naturen. Vi tar miljøansvar!

Ny merkeordning

Vi introduserer også en ny merkeordning for dekkimportører og andre som importerer biler, MC, ATV, traktorer og andre kjøretøy med gummidekk. Merkeordning omfatter de som slutter seg til de høye kravene vi stiller til systematisk innrapportering og gjenvinning av gamle dekk. Vi jobber parallelt med en ny sertifiseringsordning for å sikre at dekkene som gjenvinnes og brukes i framstillingen av nye produkter oppfyller strenge kjemiske renhetskrav.

I Norsk Dekkretur er vi glade for at Norge har en miljøvernminister som ikke uten videre ønsker å erstatte gummigranulat med en annen mikroplastkilde. Vi ser positivt på at departementet varsler tett dialog med Norges Fotballforbund for å finne fornuftige løsninger for norske kunstgressbaner, løsninger som også tar høyde for oppdatert forskning, tiltak og ordninger som tar helse og miljø på det største alvor.

 

Jon Erik Ludvigsen,

Daglig leder i Norsk Dekkretur AS

Til topp