Søk

Veiledning

Veiledning ved innførsel av løse dekk og kjøretøy, maskiner og utstyr med påmonterte dekk (med tillegg for komplette hjul/dekk og felg, tolltariffnummer 8708.7010/7090)for speditører og importører

Forskriften fastslår at alle som importerer løse dekk eller dekk påmontert alle typer kjøretøy, maskiner eller utstyr, er lovforpliktet til å samle inn og gjenvinne like mange dekk som de har levert ut i markedet. Ved å inngå avtale med Norsk Dekkretur AS, overtar Norsk Dekkretur AS importørenes ansvar i forhold til forskriften, mot at importøren innbetaler et miljøgebyr for å bidra til å dekke kostnadene ved innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Importørene skal ikke betale miljøgebyret, bare legge det ut i forbindelse med innførsel, for siden å belaste senere ledd i distribusjonskjeden, slik at sluttbruker/forbruker betaler miljøgebyret.

Miljøgebyrets størrelse skal dekke kostnadene ved transport og senere gjenvinning. Derfor er miljøgebyret differensiert etter dekkets vekt og innhold av stål.

Ved innførsel skal det benyttes den dekk-koden som framkommer i oversikten på toll.no (DE-kode).

Speditører/importører må huske å belaste miljøgebyr for dekkene som sitter på respektive kategorier kjøretøy, maskiner og utstyr ved innfortolling, uansett hvilket tolltariffnummer som benyttes.

 

Hvilke dekk-kategorier omfattes av forskriften?

 • Minstedimensjon er 0”. 
 • Alle løse dekk, eller dekk påmontert felg omfattes (påmontert kjøretøy, maskiner og utstyr).
 • Flydekk omfattes ikke av forskriften.

 

Oversikt over dekk-kategorier og kjøretøykategorier m.v.

Veiledende oversikt over dekk-kategorier (løse), kjøretøy-kategorier og diverse maskin- og utstyrsgrupper med påmonterte dekk som det skal betales miljøgebyr for dekkene på:

 

40.11 Nye dekk                                              

40.12 Brukte dekk/regummerte dekk  

 • Personbildekk
 • Varebildekk
 • Lastebildekk/bussdekk
 • Traktordekk
  • Fiskebensmønster
  • Langsgående riller (styrehjul)
  • Knaste- eller andre mønster
 • Anleggsdekk
  • Fiskebensmønster
  • Knaste- eller andre mønster
 • Skogsmaskindekk
  • Fiskebensmønster
  • Knaste- eller andre mønster
 • Dekk for park-, hage- og golfmaskiner, fiskebens- eller andre mønstre
 • Dekk til motorsykler, mopeder, scootere
 • Tilhengerdekk
  • Småtilhengerdekk
   • Personbilhengere m.v.
   • Spesialtilhengerdekk
   • Campingvogndekk
  • Vare-/lastebilhengerdekk
  • Traktortilhengerdekk (implement)
  • Anleggstilhenger-/dumperdekk (alle mønstre)

 

Tolltariffnummer/kjøretøy-kategorier og div. maskin- og utstyrsgrupper (med påmonterte dekk)

87. Motorkjøretøyer m.v.

87.11 - Motorsykler / Scootere / mopeder

87.02/03/04/05/06 - Biler / kjøretøy

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lastebiler
  • Trekkbiler
  • Mobilkraner
 • Busser
 • Bobiler
 • Andre kjøretøy med dekk

 

8708.7010/8708.7090 - Komplette hjul (dekk og felg)

87.16 - Tilhengere

 • Personbiltilhengere
 • Spesialhengere (hestehengere m.v.)
 • Campingvogner
 • Lastebiltilhengere (flak/gods)
 • Traktorhengere
 • Krokløfthengere
 • Anleggsmaskinhengere / dumperhengere

 

87.01 - Traktorer / Skurtreskere/ Innhøstingsmaskiner  m.v.

 • Landbrukstraktorer
 • Redskapsbærere m.v.
 • ATV – All Terrain Vehicle

 

84.32/33

 • Skurtreskere
 • Innhøstingsmaskiner

                                              

84. Maskiner, utstyr m.v.

84.32/33 - Andre typer landbruksmaskiner og utstyr med påmonterte dekk over 8” felgdiameter, som:

 • Teigploger
 • Harver
 • Slodder
 • Tromler
 • Gjødseltankvogner
 • Så- og kombislåmaskiner
 • Potetsettere og opptagere
 • Hjulgående motorslåmaskiner
 • Andre slåmaskiner med dekk
 • Gras- og høyriver med dekk
 • Avlesservogner
 • Høy- og halmpresser, pakkere og kuttere
 • Åkersprøyter
 • Kompaktlastere/minilastere
 • Traktorskjær
 • Hjulgående flishoggere
 • Vanningsvogner
 • Andre maskiner og utstyr med påmonterte dekk

               

84.29/30 - Anleggsmaskiner (hjulgående m/dekk)

 • Hjulgravere
 • Hjullastere
 • Selvgående dumpere
 • Kompaktlastere / teleskoplastere/minilastere
 • Mobilkraner
 • Veiskraper
 • Andre anleggsmaskiner

 

84.32 - Skogsmaskiner

 • Hogstmaskiner
 • Lassbærere
 • Skogshengere

 

84.32/33 - Park-, hage- og golfmaskiner

 • Plentraktorer (ridere)
 • Gressklippere/traktorgressklippere
 • Golfmaskiner / Golfbiler
 • Multimaskiner
 • Selvgående snøfresere (villa)

 

Listen er veiledende, og det kan forekomme at den ikke har tatt med alle mulige kjøretøy, maskiner og utstyr med påmonterte dekk. Følger det dekk med, skal det likevel betales miljøgebyr.

 

16.09.2013, med tillegg 25.09.2017

Til topp