Søk

Gjenvinning

Gjenvinning av dekk gir nye bruksområder.

Kasserte dekk samles i hovedsak på to steder: RagnSells hovedmottak på Skjerkøya i Bamblefjorden, og i Kjøpsvik, sør for Narvik. Noe kjøres også direkte til RagnSells granulatfabrikk ved Trollhättan i Sverige.

På mottaksstedene blir dekkene sortert til alternative gjenvinningsformål, som:

  • slitebaner fra lastebildekk til fjellsprengningmatter
  • lastebildekksider til silopress i landbruket
  • kvernet dekkmasse til energigjenvinning ved forbrenning i sementproduksjon
  • civil engineering-formål som støyvoller, veiunderlag på bæresvak mark og dreneringslag på nedlagte avfallsdeponier

 

Til topp