Søk

Nye satser for miljøgebyr 1. mars 2023

Som varslet i november vil miljøgebyrene øke med gjennomsnittlig 25% fra 1. mars 2023.

Økningen skyldes at Norsk Dekkretur, som resten av samfunnet, opplever store kostnadsøkninger, og da spesielt relatert til transport på land og sjø, samt energi. De generelle KPI  og transportindeks reguleringer vi har i våre avtaler ga en kostnadsøkning på 8% for 2022, og forventet økning for 2023 er ca 20%.

Oppdatert oversikt over nye gebyr fra 1. mars 2023 er nå tilgjengelig på https://www.dekkretur.no/for-importoerer/miljoegebyr/.

Vi informerer samtidig om at sykkeldekk ikke lenger inngår og gebyr for dette er derfor fjernet.

Send gjerne informasjon om dette til relevante mottakere i din organisasjon.

Til topp