Søk

Innsamling av kasserte dekk

Norsk Dekkretur sikrer innsamling av kasserte dekk fra dekkforhandlere, kjøretøyverksteder, bensinstasjoner, bilopphuggerier samt kommunale og interkommunale avfallsmottak.
Ordningen er finansiert gjennom miljøgebyr som den enkelte importør betaler til Norsk Dekkretur. Innsamling av dekk gjøres av våre samarbeidsparter, Ragn Sells Dekkgjenvinning, som tilbyr et
landsdekkende nettverk av transportører for innsamling av kasserte dekk. Innsamlede dekk går til ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

Dessverre importeres og selges det en betydelig mengde dekk som det ikke betales miljøgebyr for. Dette bidrar til å undergrave ordningen og gir en uheldig konkurransevridning i markedet.
Norsk Dekkretur er kun forpliktet til å samle inne dekk tilsvarende det volum det er betalt miljøgebyr for, og vi vil derfor i gradvis 2022 redusere innsamling til det volum vi er forpliktet til.
Dersom dette blir nødvendig vil henting først bli redusert eller stanset hos aktører som selger dekk uten miljøgebyr og dermed aktivt bidrar til å undergrave returordningen.

Norsk Dekkretur oppfordrer alle aktører til å bidra til å sikre at Norge fortsatt skal ha en av verdens beste og billigste returordning for dekk.

Importerer du dekk uten å betale miljøgebyr: Inngå avtale på bli-deltaker

Selger du dekk uten betalt miljøgebyr: Still krav til din leverandør / importør om at miljøgebyr skal være betalt og unngå stans i henting i 2022.

For å inngå avtale om henting av dekk, gå til Ragn Sells hjemmeside eller ring 815 33 212

For å bestille henting av dekk, gå til Ragn Sells hjemmeside eller ring 815 33 212

 

 

 

Til topp