Søk

Innfører nytt miljømerke

Norsk Dekkretur og den profesjonelle norske dekkbransjen tar miljøansvar og jobber hardt for å få kontroll på hele kretsløpet til brukte dekk. Nå vil vi øke bevisstheten også hos importører av kjøretøy, maskiner og biler.

Den profesjonelle norske dekkbransjen har allerede høy bevissthet rundt disse problemstillingene, men vi har en jobb å gjøre med å få med oss alle som importerer kjøretøy – det gjelder biler, lastebiler, busser, traktorer, ATV, anleggsmaskiner, tilhengere og andre kjøretøy med luft- og væskefylte dekk.

Høye krav

Nå innfører vi en ny merkeordning for å skape bevissthet og stolthet rundt gjenvinning av brukte dekk. Miljømerket tildeles de som slutter seg til de høye kravene vi stiller til systematisk innrapportering og gjenvinning av gamle dekk.

Norsk Dekkretur AS er eneste godkjente innsamlings- og gjenvinningssystem for kasserte dekk. Dette innebærer at alle ledd i vårt system tilfredsstiller myndighetenes krav til avfalls- og gjenvinningsbehandling.

Viktig med samarbeid

Innsamling og gjenvinning av brukte og kasserte dekk er en viktig oppgave, og samarbeidet i bransjen er helt avgjørende for å få dette til. Når man først har fått inn brukte dekk, er det viktig å passe på at dekkene er fri for forurensinger før de går til gjenvinning. Det stilles for eksempel strenge krav til hvordan brukte dekk lagres for å unngå ytterligere forurensing før de går til gjenvinning.

Til topp