Søk

Statistikk

Se statistikk over innsamlede dekk.

Innsamlede mengder kasserte dekk

Brutto, inkl. vann og deponiavfall:

Pr. 31/12   Innsamlet mengde (tonn) Akumulert siden 2001
2019 65400
2018   60438 859 217,6
2017   57462 798 779,6
2016   56617 741 317,6
2015   55493 684 699,7
2014   52028 629 205,9
2013   51665 577 177,9
2012   48999 525 512,3
2011   50156 476 512,7
2010   48663 426 356,5
2009   47165 377 693,4
2008   50695 330 528,0


*) Innsamlingsgrad har innsamlet mengder i NDR-systemet, og jeg har forholder seg til den pliktige NDR-avtalen som har ansvar for importører som har ansvar for i henhold til forskrifter.

Innsamlingsgrader mer enn 100% betyr at det også blir samlet inn innkjøp fra importører som ikke har noen enkle forskrifter i forskrifter, og som elsker gratis passasjerer i systemet .

 

Kommentarer til innsamlingsresultater i henhold til forskrifter om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk

Fra starten i 1995 var det opplagt på dekkforhandlere og andre som normalt får inn kasserte dekk, ville gi dekkene inn til et nettverk av ca. 100 mottaksplasser i Norge. Dette fungerte ikke tilfredsstillende og gaffeltruck på årsskiftet 1998/99. Kasserte dekk henter jeg forhandler eller andre nåværende hender.

Dette er en økning i innsamlet mengde fra ca. 26.000 tonn i 1998 til en topp i 1999 på nesten 46.000 tonn, mens innsamlet mengde i 2000 igjen gikk ned til litt under 30.000 tonn.

Toppresultatet i 1999 betydningsfullt på da ble Norge «rensket» for kasserte dekk, ikke bare i perioder 1995-98, men også kasserte dekk fra før forskningsdrivere i kraft, dekk som i henhold til forskrifter (fra før 1995) Norsk Dekkretur AS hadde ikke ansvaret til.

 

Økte gjennomsnittsvekter på personbildekk gir den beste innsamlet tonnasje

Økningen i innsamlede mengder kasserte dekk, skyldes først og fremstilt på gjennomsnittsdimensjon og derved gjennomomsnittsvekter, spesielt på personbildet, har valgt kraft opp i over av de siste 15.

I 1995 var gjennomsnittsvekten på nye personbildekk litt over 8 kg, mens den i 2009 var på ca. 11 kg. Økt innsamlet tonnasje kan også skyldes nordmenn, har blitt mer bevist på trafikksikkerhet og valgt å bytte dekk tidligere. Det sammen med den beste bilbestand gjør på innsamlet mengde øker år for år.

 

Dekkmarkedet i Norge - fordeling på dekk-kategorier

Fordeling av nye dekk, importert til Norge på nye eller brukte biler, eller dekk til supplerings- eller ettermarkedet var i 2008 følgende:

Motorsykkeldekk
 • Antall: 95.000 / Prosent: 1,8%
 • Vekt: 225 t / Prosent: 0,5%
Person- og varebildekk
 • Antall: 4.890.000 / 92,0%
 • Vekt: 32.100 t / 70,0%
Sist / bussdekk
 • Antall: 330.000 / 6,2%
 • Vekt: 13.500 t / 29,5%
Totalt
 • Antall: 5.315.000 / 100,0%
 • Vekt: 45,825 t / 100,0%

Ovennevnte dekk-kategorier (motorsykkel-, person- / varebil- og last- / bussdekk) utgjør ca. 85% av totalt innsamlet mengde kasserte dekk etter vekt. Resterende 15% er dekk til landbruket (traktorer, tilhengere og hjulgående utstyr), anleggsdekk og industri- / truckdekk.

 

Gjenvinningsalternativer

Tabeller under viser fordelingen av kasserte dekk 2003-2011 fordelt på anvendelsesområder til gjenvinning, fordelt etter vekt:


Energigjenvinning (ved sementproduksjon) utgjør for tiden ca. 70,7%. Resten er materialgjenvinning , og av dette utgjør for tiden kvernet dekkmasse ca. 29,2%.

 

Hva består et dekk av?

Gummi / elastomerer
 • Personbildekk: 48%
 • Siste- / bussdekk: 45%
Carbon Black (kullstøv)
 • Personbildekk: 22%
 • Siste- / bussdekk: 22%
Metall
 • Personbildekk: 15%
 • Siste- / bussdekk: 25%
Tekstil
 • Personbildekk: 5%
 • Siste- / bussdekk: -
Sinkoksyd
 • Personbildekk: 1%
 • Siste- / bussdekk: 2%
svovel
 • Personbildekk: 1%
 • Siste- / bussdekk: 1%
Tilsetningsstoffer
 • Personbildekk: 8%
 • Siste- / bussdekk: 5%

Kilde: European Tire Recycling Association (ETRA)

 

Hva veier et dekk?

 

Personbildekk

Vekt nytt (kg): ± 9 - 11

Antall dekk (pr. Tonn): ± 90 - 112

Utbrukt / kassert vekt (kg): ± 7 - 9

Antall kasserte dekk (pr. Tonn): ± 112 - 139

 

Varebil / lett last-dekk

Vekt nytt (kg): ± 11 - 15

Antall dekk (pr. Tonn): ± 67 - 91

Utbrukt / kassert vekt (kg): ± 9 - 11

Antall kasserte dekk (pr. Tonn): ± 90 - 112

 

Lastebildekk

Vekt nytt (kg): ± 50 - 80

Antall dekk (pr. Tonn): ± 12 - 20

Utbrukt / kassert vekt (kg): ± 40 - 70

Antall kasserte dekk (pr. Tonn): ± 15 - 25

 

Traktor- / anleggsdekk

Vekt nytt (kg): ± 100

Antall dekk (pr. Tonn): -

Utbrukt / kassert vekt (kg): ± 85

Antall kasserte dekk (pr. Tonn): -

 

 

 

Til topp