Søk

Slik fungerer returordningen

Slik fungerer returordningen gjennom Norsk Dekkretur AS.

Importører av dekk til Norge har en lovpålagt forpliktelse om innsamling og gjenvinning av dekk på godkjent måte. Norsk Dekkretur AS tilbyr en felles bransjeløsning for dette.

Samarbeidsavtale for dekkimportører

Norsk Dekkretur AS har et tilbud til alle importører av eller objekter med dekk om å tilslutte seg retursystemet gjennom en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen innebærer at importøren – mot at Norsk Dekkretur AS overtar importørens forpliktelser om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk betaler inn Miljøgebyret på dekkene. Et gebyr som i siste ledd betales av forbrukeren.

Alle ledd i systemet til Norsk Dekkretur AS tilfredsstiller myndighetenes krav til avfalls- og gjenvinningsbehandling, og arbeidet dokumenteres årlig overfor Miljødirektoratet.

Det er ikke obligatorisk å være tilsluttet Norsk Dekkretur AS, men alternativet er at importøren selv må samle inn og gjenvinne kasserte dekk, samt sørge for dokumentasjon og rapportering til Miljødirektoratet, for å tilfredsstille lovkravet.

Når en importør har signert samarbeidsavtalen blir firmaet ført opp på listen over avtalepartnere med Norsk Dekkretur AS.

Speditørene kan rapportere på veiene av importøren for dekk eller andre objekt som omfattes av forskriften. Ved innrapportering vil avtalekontrakt være inngått. Speditøren kan også gi råd i forhold til forskriften gitt av Klima- og miljødepartementet.

Importørene bør orientere sine speditørforbindelser om at man har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, og de bør også følge med at speditør benytter riktig gebyrkode og gebyrsats. Ansvaret for riktig belastning ligger hos importøren.

Norsk Dekkretur AS kan ved selskapets daglige leder eller den de bemyndiger foreta kontroll for å se om det er foretatt riktig belastning av miljøgebyr.

Vederlagsfri henting 4500 steder

Norsk Dekkretur AS har inngått en avtale med RagnSells Dekkgjenvinning AS om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. RagnSells Dekkgjenvinning har igjen avtale med lokale transportører i alle fylker.

Det hentes kasserte dekk vederlagsfritt hos ca. 4500 hentesteder, hos dekkforhandlere, alle typer kjøretøyverksteder, bensinstasjoner, bilhoggere, kommunale og interkommunale avfalls mottak, inkludert to steder på Svalbard.  

Kasserte dekk sendes til gjenvinning.

Kunde/forbruker betaler miljøgebyret

Importører som har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, skal nå rapportere direkte til Norsk Dekkretur AS. På bakgrunn av innrapportert volum, fakturer Norsk Dekkretur til avtalepartner/speditør. Importørene belaster miljøgebyret videre ved salg til forhandler, og forhandler legger miljøgebyret inn i prisen på dekk til kunde/forbruker. Det utbetales ikke utbytte til eierne av Norsk Dekkretur AS.

Gratispassasjerer

Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med, har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.

De som i dag ikke har avtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.

Kontaktskjema

Til topp