Søk

Rapporteringsfrister 2020

Oversikt over de ulike rapporteringsfrister

Fra og med januar 2020 skal alle medlemmer / avtalepartnere rapportere og gjeng i måneden.
Dette vil gi alle en bedre oversikt over importert mot salg og ikke minst med tak på beregningen av Miljøgebyr.

Siste periode for innrapportering etter gammel modell vil være  november - desember 2019 som har frist 10. januar 2020.

Rapporteringsfrister for 2020:

Rapportering / periode Rapporteringsfrist
November og desember (2019) 10.januar (2020) Faktureres på 2019
Januar 07. februar
Februar 06. mars
Mars 15. april
April 08. mai
Mai 05. juni
Juni 10. juli
Juli 07. august
August 11. september
September 09. oktober
Oktober 06. november
November 11. desember
Desember 08. januar 2021 (Fakturadato 31. desember 2020)

 

Til topp