Søk

Rapporteringsfrister

Oversikt over de ulike rapporteringsfrister

Fra og med januar 2020 skal alle medlemmer / avtalepartnere rapportere og gjeng i måneden.
Dette vil gi alle en bedre oversikt over importert mot salg og ikke minst med tak på beregningen av Miljøgebyr.

Rapporteringsfrister for 2020:

Rapportering / periode Rapporteringsfrist
November 11. desember
Desember 8. januar 2021 (Fakturadato 31. desember 2020)

Rapporteringsfrister for 2021:

Rapportering / periode Rapporteringsfrist
Januar 5. februar
Februar 5. mars
Mars 9. april
April 7. mai
Mai 4. juni
Juni 9. juli
Juli 6. august
August 10. september
September 8. oktober
Oktober 5. november
November 10. desember
Desember 7. januar 2021 (Faktureres på 2020)

 

Kontaktskjema

Til topp