Søk

Statistikk

Se statistikk over innsamlede dekk.

Innsamlede mengder kasserte dekk

Brutto, inkl. vann og deponiavfall:

Pr. 31/12 Innsamlet mengde (tonn)
2018 60.438
2017 57.462
2016 56.618
2015 55.493
2014 52.028
2013 51.665
2012 49.000
2011 47.849
2010 48.663
2009 48.275
2008 50.695


*) Innsamlingsgrad er innsamlet mengde i NDRs system, i forhold til de forpliktelser NDRs avtalefestede importører har ansvar for i henhold til forskriften.

Innsamlingsgrad over 100 % betyr at det også blir samlet inn dekk fra importører som ikke innfrir sine forpliktelser i henhold til forskriften, og som er lovbrytende gratispassasjerer i systemet.

 

Kommentarer til innsamlingsresultatet i henhold til forskriften om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk

Fra starten i 1995 var opplegget at dekkforhandlere og andre som normalt får inn kasserte dekk, skulle levere dekkene inn til et nettverk av ca. 100 mottaksplasser i Norge. Dette fungerte ikke tilfredsstillende, og derfor ble det vedtatt at fra årsskiftet 1998/99 skulle kasserte dekk hentes hos forhandlere eller andre aktuelle hentesteder.

Dette ga en økning i innsamlet mengde fra ca. 26.000 tonn i 1998 til en topp i 1999 på nesten 46.000 tonn, mens innsamlet mengde i 2000 igjen gikk ned til litt under 30.000 tonn.

Toppresultatet i 1999 betydde at da ble Norge «rensket» for kasserte dekk, ikke bare for perioden 1995-98, men også kasserte dekk fra før forskriften trådte i kraft, dekk som i henhold til forskriften (fra før 1995) Norsk Dekkretur AS ikke hadde ansvaret for.

 

Økte gjennomsnittsvekter på personbildekk gir økt innsamlet tonnasje

Økningen i innsamlede mengder kasserte dekk, skyldes først og fremst at gjennomsnittsdimensjon og derved gjennomsnittsvekter, spesielt på personbildekk, har gått kraftig opp i løpet av de siste 15 årene.

I 1995 var gjennomsnittsvekten på nye personbildekk litt over 8 kg, mens den i 2009 var på ca. 11 kg. Økt innsamlet tonnasje kan også skyldes at nordmenn, har blitt mer bevist på trafikksikkerhet og velger å bytte dekk tidligere. Det sammen med økt bilbestand gjør at innsamlet mengde øker år for år.

 

Dekkmarkedet i Norge – fordeling på dekk-kategorier

Fordeling av nye dekk, importert til Norge påmontert nye eller bruktimporterte biler, eller dekk til supplerings- eller ettermarkedet var i 2008 følgende:

Motorsykkeldekk
 • Antall: 95.000 / Prosent: 1,8 %
 • Vekt: 225 t / Prosent: 0,5 %
Person- og varebildekk
 • Antall: 4.890.000 / 92,0 %
 • Vekt: 32.100 t / 70,0 %
Last-/bussdekk
 • Antall: 330.000 / 6,2 %
 • Vekt: 13.500 t / 29,5 %
Totalt
 • Antall: 5.315.000 / 100,0 %
 • Vekt: 45.825 t / 100,0 %

Ovennevnte dekk-kategorier (motorsykkel-, person-/varebil- og last-/bussdekk) utgjør ca. 85 % av totalt innsamlet mengde kasserte dekk etter vekt. Resterende 15 % er dekk til landbruket (traktorer, tilhengere og hjulgående utstyr), anleggsdekk og industri-/truckdekk.

 

Gjenvinningsalternativer

Tabellen under viser fordelingen av kasserte dekk 2003-2011 fordelt på anvendelsesområder til gjenvinning, fordelt etter vekt:


Energigjenvinning (ved sementproduksjon) utgjør for tiden ca. 20 %. Resten er materialgjenvinning, og av dette utgjør for tiden kvernet dekkmasse til civil engineering-formål ca. 60 prosentpoeng. Dette er i all hovedsak til overdekking av nedlagte avfallsdeponier – som dreneringslag – i Finland.

 

Hva består et dekk av?

Gummi/elastomers
 • Personbildekk: 48 %
 • Last-/bussdekk: 45 %
Carbon Black (kullstøv)
 • Personbildekk: 22 %
 • Last-/bussdekk:22 %
Metall
 • Personbildekk: 15 %
 • Last-/bussdekk: 25 %
Tekstil
 • Personbildekk: 5 %
 • Last-/bussdekk: -
Sinkoksyd
 • Personbildekk: 1 %
 • Last-/bussdekk: 2 %
Svovel
 • Personbildekk: 1 %
 • Last-/bussdekk: 1 %
Tilsetningsstoffer
 • Personbildekk: 8 %
 • Last-/bussdekk: 5 %

Kilde: European Tyre Recycling Association (ETRA)

 

Hva veier et dekk?

 

Personbildekk

Vekt nytt (kg): ± 9 - 11

Antall dekk (pr. tonn): ± 90 - 112

Utbrukt/kassert vekt (kg): ± 7 - 9

Antall kasserte dekk (pr. tonn): ± 112 - 139

 

Varebil/lett last-dekk

Vekt nytt (kg): ± 11 - 15

Antall dekk (pr. tonn): ± 67 - 91

Utbrukt/kassert vekt (kg): ± 9 - 11

Antall kasserte dekk (pr. tonn): ± 90 - 112

 

Lastebildekk

Vekt nytt (kg): ± 50 - 80

Antall dekk (pr. tonn): ± 12 - 20

Utbrukt/kassert vekt (kg): ± 40 - 70

Antall kasserte dekk (pr. tonn): ± 15 - 25

 

Traktor-/anleggsdekk

Vekt nytt (kg): ± 100

Antall dekk (pr. tonn): -

Utbrukt/kassert vekt (kg): ± 85

Antall kasserte dekk (pr. tonn): -

 

 

 

Til topp