Søk

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen innebærer følgende rettigheter og forpliktelser:

  1. Ditt firma - som ansvarlig importør/produsent av løse dekk eller dekk påmontert kjøretøy – får av Norsk Dekkretur AS gjennom samarbeidsavtalen oppfylt alle forpliktelser om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk etter Avfallsforskriften, kap. 5, om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.
  2. Ditt firma aksepterer å bli fakturert på bakgrunn av innrapportert mengde miljøgebyr for det antall løse dekk eller dekk montert på kjøretøy, som dere importerer eller produserer, til dekning av kostnadene ved innsamling og gjenvinning, nevnt i pkt. 1.
  3. Norsk Dekkretur AS ved daglig leder og det selskap de bemyndiger, gis på konfidensiell basis anledning til innsyn i firmaets import av dekk, og grunnlaget for innbetalt miljøgebyr.

Last ned, fyll ut og returner i signert stand skjemaet under for å inngå samarbeidsavtale.

Last ned samarbeidsavtalen her.

 

Til topp