Søk

Bli avtalepartner

Her kan du bli avtalepartner for innrapportering av dekk.

Enten du importerer løse dekk eller dekk påmontert kjøretøy, maskiner eller utstyr, er du lovforpliktet til å samle inn og gjenvinne like mange dekk som du har levert ut i markedet, og deretter rapportere dette til Miljødirektoratet.

For å gjøre det enklere for deg, tilbyr vi i Norsk Dekkretur AS en felles bransjeløsning hvor vi overtar ditt ansvar som importør i forhold til forskriften, mot at du innbetaler et miljøgebyr. Miljøgebyret vil da dekke kostnadene ved innsamling, gjenvinning og rapportering.

Dersom du som importør ikke inngår en avtale med oss i Norsk Dekkretur, er du selv ansvarlig for innsamling, gjenvinning og rapportering.

Gjennom vårt arbeid i Norsk Dekkretur opplever vi at mange importører ikke er kjent med hvilket ansvar de har, og at noen dessverre også bevisst velger ikke å ta sitt ansvar. I dag samler vi inn og gjenvinner flere dekk enn det importørene vi har en samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi fremdeles gjør en gratisjobb for svært mange. Det ønsker vi nå en slutt på. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke oppfyller rapporteringsforpliktelsene, kan dette føre til tvangsmulkt, da Miljødirektoratet nå vil gjennomføre tilsyn med at regelverket blir fulgt. Vi refererer til vedlagte brev fra Miljødirektoratet. Vi i Norsk Dekkretur vil også rapportere til Miljødirektoratet hvilke importører vi har tilbudt løsningen og hvem som har respondert og ikke.

Dersom din bedrift ikke har et eget system for å ivareta forskriftens forpliktelser eller har gitt ansvaret til oss i Norsk Dekkretur, oppfordrer vi deg til å registrere bedriften din i dag. Gjør du det, sikrer du retur av brukte dekk og er med på å ta miljøansvar.

Alle som har en avtale med oss får tilgang til Miljømerket, som er et synlig bevis på at din bedrift er en profesjonell aktør som tar ansvar for miljøet.

Registrer deg som avtalepartner.

Til topp